© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Ynys Môn Hynafol

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.
 

Mae’r daith yma yn ein harwain at Fryn Celli Ddu, un o safleoedd cynhanesyddol mwyaf eiconig yr Ynys. Mae gennym hefyd gyfle i ymweld â phedwar safle arall ac i fwynhau golygfeydd diddorol a hardd wrth seiclo yn ôl ar hyd glannau’r Fenai ar ein taith yn ôl i’r caffi ar gychwyn y daith.

 

14 milltir efo ychydig gerdded wrth ymweld â’r safleoedd ar hyd y daith.

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:


Mercher 17 Gorffennaf
Sadwrn 3 Awst
Sadwrn 14 Medi (drwy Airbnb Experiences)

Sadwrn 5 Hydref (drwy Airbnb Experiences)
Sadwrn 28 Rhagfyr

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod