© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Ynys Llanddwyn- Ynys y Cariadon

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt wrth i ni ymweld ag Ynys Llanddwyn, a enwyd ar ôl nawddsant cariadon Cymru.

 

Rydym yn cyfarfod ym Mhentre Berw am daith beic hamddenol fflat oddi ar y lôn ac ar hyd un tamaid o lôn distaw tuag at goedwig Niwbwrch lle cawn, os yn ffodus, weld wiwer goch neu glywed crawcian y cigfrain wrth i ni seiclo tua’r traeth. Dewch â phicnic ac fe wnawn gloi’r beiciau i gerdded ar draws y traeth tuag at Ynys Llanddwyn (gan gadw llygad ar y llanw rhag i ni gael ymweliad hir!)

Bydd y bwyd cartref yn y caffi ar y ffordd adref yn wobr i’ch 17 milltir er na fydd brenin y mynydd ar y daith yma!

(os ydych chi'n dod â’ch beic eich hunain - nid yw’n addas ar gyfer teiars lôn)

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:

Sadwrn 7 Mawrth
Sadwrn 4 Ebrill
Sadwrn 16 Mai
Sadwrn 18 Gorffennaf
Sadwrn 15 Awst
Sadwrn 26 Medi 
Sadwrn 28 Tachwedd
Sadwrn 26 Rhagfyr (gyda'ch beic eich hun!)


(yn ddibynnol ar dderbyn caniatad Cyfoeth Naturiol Cymru i'n cais).

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod