© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Pecyn Pasg: tri diwrnod o seiclo ar Ynys Môn

Dewch i ddarganfod Ynys Môn ar gefn beic dros Wyliau'r Pasg!

Rydym wedi rhoi tri o’n hoff Deithiau Beic Dan Arweiniad at ei gilydd i gynnig cyflwyniad ymestynedig i seiclo ar Ynys Môn y Pasg hwn.
 

Beth am ymuno â ni mewn grŵp bach ar dair taith dan arweiniad dros bedwar diwrnod? Cewch eich trochi mewn hanes ac archeoleg yr Ynys wrth i ni ymweld â lleoliadau dethol. Ar yr un pryd byddwch yn sylwi ar flodau’r gwanwyn a bywyd gwyllt a mwynhau golygfeydd godidog a morluniau anhygoel ar hyd bob taith.
 

BiBiwmares- Penmon Gwener 10 Ebrill
 

Gan gychwyn gyda thaith fer, rydym yn eich cyflwyno i agwedd amgen ar hanes y cornel poblogaidd yma o’r Ynys. Rydym yn cychwyn gyda golygfa anarferol o gastell Biwmares, gan rannu straeon am hanes canol oesol yr ardal, wrth i ni seiclo at Drwyn Du, y goleudy a phriordy Penmon. Wedi ysbaid mewn caffi, rydym yn ‘darganfod’ ‘castell’ llai adnabyddus ar ein taith yn ôl i Fiwmares.

 

11.5 milltir

Ynys Môn Hynafol Sadwrn 11 Ebrill
 

Yn gartref i’r Derwyddon, mae gan Ynys Môn cyfoeth hynafol, gyda mwy o henebion y filltir sgwâr nag unrhyw fan arall ym Mhrydain 

Dyma daith beic gwledig ar hyd glannau’r Fenai, sydd yna’n troi mewn o’r arfordir i ymweld â detholiad o henebion, gan gynnwys meini hirion, siambrau claddu a gwrthgloddiau. Gallwn ond dychmygu sut gymdeithas hynafol oedd yn defnyddio’r lleoliadau yma.

Rydym yn seiclo ar hyd peth o ddyffryn yr Afon Braint, dyffryn arwyddocaol i’n cyndeidiau, a oedd yn parchu’r tirlun o’u hamgylch. Rydym yn ymweld â phum safle gan gynnwys Siambr gladdu fyd-enwog Bryn Celli Ddu.

Nodwch os gwelwch yn dda fod peth cerdded ynghlwm wrth ymweld â’r henebion, felly gwisgwch esgidiau addas.
14 milltir
 

Sul rhydd!
 

Sain Cwyfan, yr Eglwys yn y Môr Llun 13 Ebrill
 

Dyma daith wledig sydd yn ein harwain drwy fwy o hanes yr Ynys. Byddwn yn gweld sut y gwnaeth adeiladu cob Malltraeth newid siâp a natur Ynys Môn, seiclo drwy un o stadau hynaf a mwyaf llwyddiannus yr Ynys, a dilyn hynt hen lwybr ar draws y twyni tywod at bont pynfeirch i Aberffraw, lleoliad llys Tywysogion Gwynedd. Taith fer sydd yna wedyn at yr arfordir a’r olygfa eiconig o Sain Cwyfan, yr Eglwys sydd erbyn hyn wedi’i hamgylchynu gan y môr (nodwch os gwelwch yn dda y bydd y llanw yn uchel, cyfle am luniau da, ond ni fydd yn bosib cyrraedd yr ynys). Rydym yn seiclo i ganoldir yr ynys ar ên taith yn ôl, gan alw yn y Riverside Café, cyrchfan poblogaidd ar gyfer seiclwyr a cherddwyr!

22 milltir.

 

Tridiau o seiclo dan arweiniad £100.

Ceir manylion cyswllt ar gyfer llogi eich lle a llogi beic yma.
 

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.

Nodwch os gwelwch yn dda, os ydych chi'n dod a’ch beic eich hun yna bydd rhaid i chi gyrraedd man cychwyn bob taith gyda’ch beic. (Biwmares, Brynsiencyn a Llangefni). Os ydych chi'n llogi beic, bydd eich beic yn cael ei danfon i’r man cychwyn ac yn cael ei gasglu ar ddiwedd y diwrnod.
 

Rydym yn oedi am ginio yn y Pilot House Cafe dydd Gwener, ac yn awgrymu pecyn bwyd bach dydd Sadwrn a phecyn bwyd ar gyfer taith dydd Llun.
 

Nid ydym yn trefnu llety ar hyn o bryd ond wedi trefnu disgownt gyda

Gwylau Iwrt Môn os ydych chi'n aros 3+ o nosweithiau.

Mae Anglesey Holiday Cottage yn seiclwyr brwd ac yn cynnig gostyngiad o 10% ar eich arhosiad.


Mae dewisiadau eraill yn cynnwys:

Boltholes & Hideaways
Coastal Holidays
Menai Holiday Cottages