© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Biwmares- Penmon

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.

 

Ar y daith yma, rydym yn mynd tu cefn i Fiwmares am olygfa anghyffredin o gastell Edward I, cyn darganfod rhai o gyfrinachau cornel diddorol a hanesyddol de-ddwyrain yr Ynys.

Mae hon yn daith eithaf byr o 11.5 milltir – gydag ychydig o fryniau bychain.


Mae hyn oherwydd bod cymaint o lefydd diddorol i’w harchwilio ar hyd y daith!  Ymysg y goreuon mae adfeilion y priordy, a chastell arall, yn ogystal â chyrraedd Trwyn Du, y goleudy a’r Pilot House Café.

 

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.
 

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:

Mercher 3 Gorffennaf
Sadwrn 27 Gorffennaf (drwy Air bnb)

Mercher 31 Gorffennaf (drwy Air bnb)
Mercher 7 Awst
Mercher 4 Medi (drwy Airbnb Experiences)
Mercher 21 Medi
Sadwrn 19 Hydref
Sadwrn 2 Tachwedd
Sadwrn 30 Tachwedd ( llogi drwy Airbnb Experiences)

 

 

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod