© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
Anglesey's Historic Interior
Canoldir hanesyddol Môn

Ymunwch â ni am ddiwrnod o seiclo dan arweiniad ar hyd lonydd distaw gan ddarganfod hanes a chynhanes Ynys Môn yn ogystal â mwynhau’r bywyd gwyllt.
 

Mae’r daith yma yn ein harwain at Fryn Celli Ddu, un o safleoedd cynhanesyddol mwyaf eiconig yr Ynys. Mae gennym hefyd gyfle i ymweld â phedwar safle arall ac i fwynhau golygfeydd diddorol a hardd wrth seiclo yn ôl ar hyd glannau’r Fenai ar ein taith yn ôl i’r caffi ar gychwyn y daith.

 

14 milltir efo ychydig gerdded wrth ymweld â’r safleoedd ar hyd y daith.

Bellach yn bentref distaw, erstalwm, roedd Llannerch-y-Medd yn ganolfan brysur i’r Ynys. Rydym yn cyfarfod yn hen orsaf rheilffordd y pentref ac yn seiclo tua Llanfechell. Ar y ffordd, rydym yn mynd heibio hen eglwysi, meini hirion a cholomendy, ac yn rhannu straeon am gymeriadau diddorol o’r gorffennol.

 

Rydym yn seiclo tua 18 milltir, gygag arhosiad am ginio yng Nghaffi Llanfechell.

 

Rydym yn arwain teithiau beic ar ddydd Mercher a Dydd Sadwrn a gallwn fod ar gael i bartïon ar ddyddiadau eraill.

Dewch â’ch beic eich hun neu llogwch feic gennym.
 

Cysylltwch â ni neu cwblhewch ein ffurflen llogi er mwyn cadarnhau eich lle

 

Dyddiadau:

Mercher 13 Mai
Mercher 10 Mehefin
Mercher 17 Mehefin
Mercher 8 Gorffennaf
Mercher 29 Gorffennaf
Mercher 5 Awst
Mercher 19 Awst
Mercher 16 Medi
Sadwrn 10 Hydref
 

 

Taith seiclo dan arweiniad diwrnod o hyd, yn cynnwys llogi beic:

£55 y pen,  
£70 am feic trydan. Darperir helmedau gyda’ch beic llog ar gyfer eich diogelwch. 
Dewch â’ch beic eich hunan (a helmed):

£40 y diwrnod